ޒާހިރު ނަސީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

0

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށް ދެއްވި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރެއްވި ޒާހިރު ނަސީރު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ޒާހިރު އަވަހާރަވީ...